Login

Op elk nivo de juiste spelers in de juiste teams

Ondersteun selectiebeleid met objectieve feedback over spelers aan de trainers en coaches.

Met dit spelerevaluatiesysteem kunnen coaches en trainers zelf per leeftijdslijn specifieke vragenlijstjes opzetten en zijn uitnodigingen voor beoordelingen in een handomdraai geregeld (e-mail, Twitter, Whatsapp of een QR code). 

Beoordelingen kunnen zowel op de smartphone als thuis op de PC worden ingevoerd. Beoordelingen kunnen periodiek worden herhaald. Doordat met dit systeem de mogelijkheid wordt geboden slim beoordelaars te mobiliseren wordt er voldoende informatie verzameld om spelers in alle jeugdteams op sterkte te kunnen indelen.

Laat spelers zichzelf beoordelen

Het smartphone evaluatiesysteem geeft tevens de spelers de mogelijkheid zichzelf te beoordelen. De zelfbeoordeling van de speler wordt afgezet tegen de beoordeling van de trainer of coach. De speler weet direct aan welke competentie(s) gewerkt moet worden. 

De  uitgevoerde beoordelingen kunnen online & realtime worden gevolgd en een analyse van een reeks observaties wordt automatisch voor u gegenereerd!

MAAK ACCOUNT >>>